Publiek­private samenwerking in het buitenland

Nederland  staat  in  het  buitenland  goed  aangeschreven  vanwege  de  economische  kracht  van  diverse sectoren, waaronder de energiesector. Nederlandse bedrijven zijn bovendien belangrijke investeerders  in  het  buitenland.  De  ligging  aan  Noord‐  en  Waddenzee  en  rivierendelta  en  de  aanwezigheid van gas en olie heeft bijgedragen aan de sterke positie van deze sector, maar ook de  immer  internationale  oriëntatie  van  veel  ondernemingen.  Nederland  positioneert  zichzelf  graag als rotonde, draaischijf of knooppunt voor allerlei activiteiten, waaronder de handel in energie en alle activiteiten en diensten die daarbij aan te pas komen.

In de afgelopen jaren is de context van de internationale energiebetrekkingen van Nederland snel veranderd. De uitbreiding en verdieping van de Europese Unie (EU), de opkomst van nieuwe , de strategie  van  Nationale  Oliemaatschappijen  (NOC’s),  de  verduurzaming,  maar  ook  het  veranderend perspectief van Nederland op termijn als gasexporterend land, nopen tot een ander samenspel van overheid en ondernemingen op de binnenlandse en de buitenlandse markten. In de  afgelopen  decennia  is  het  beleid  enerzijds  evenwichtig  geweest  qua  focus  en  tegelijkertijd.

Lees hier het complete artikel.

Leave a Comment

%d bloggers like this: